Darwin 200 år

Saker du inte visste om Charles Darwin

 1. Mer än 120 arter har fått sitt namn efter Darwin

  Som far till teorin om det naturliga urvalet har Darwin inspirerat många naturvetare och forskare. Många av dessa vetenskapsmen har i sin tur hedrad Darwin genom att namnge nya arter efter honom. De djur och växter som namngetts efter Darwin har ofta latinska namn som slutar på darwinii eller darwiniensis. Idag finns mer än 120 arter (och 9 släkten) uppkallad efter Darwin. Här finns en lista på de flesta av dessa arter.

  Bild
 2. Lonesome George, den sista av sin sort

  När Charles Darwin kom till Galapagosöarna häpnades han av de gigantiska sköldpaddor som fanns på öarna: "Dessa djur växer till enorm storlek ... flera är så stora att det krävs sex eller åtta män för att lyfta dem från marken".

  Galapagossköldpaddan (Geochelone nigra) är den största nu levande sköldpaddan och vuxna individer kan väga över 300 kg. Det finns 11 u levande underarter bland öarna. En av dessa, Pinta-jsköldpaddan, representeras av en enda individ, - Lonesome George. George hittades på ön Pinta den 1 december 1971 och är en av världens mest sällsynta varelser.

  Charles Darwinarwin
 3. Wallace, -nästan far till det naturliga urvalet

  Alfred Russel Wallace var en brittisk naturvetare och avlägsen bekant till Darwin. Samtidigt som Darwin skrev på sin sedermera berömda teori om det naturliga urvalet arbetade Wallace på en egen teori. År 1858 skickade Wallace sin uppsats om det naturliga urvalet till Darwin. Uppsatsen fick Darwin att inse att han snabbt måste skriva klart sin egen teori och året efter, 1859, publicerades boken On the Origin of Species by Means of Natural Selection (på svenska 1871, "Om arternas uppkomst"). Trots att Wallace självständigt kommit fram till en egen teori om det naturliga urvalet var han väldigt ödmjuk och gav Darwin det mesta av äran för teorin.

  Borneo rainforest
 4. Darwinprojektet

  Darwinprojektet är ett ESA-projekt (ESA=Europeiska rymdorganisationen) uppkallad efter Chales Darwin vars syfte är att att hitta jordliknande planeter i vår galax. Darwinprojektet ska undersöka 1000 av de närmaste stjärnorna och leta efter små planeter (är de mest troliga platserna att hitta liv på i vår galax). Idén till projektet föreslogs 1993 och sedan dess har ESA arbetat med en möjlig utformning av farkosterna och teleskopen. Mer information hittar du här.

  Bild
 5. Lincoln födda på samma dag som Darwin

  Charles Darwin och Abraham Lincoln föddes på samma dag, den 12 februari 1809. Trots att de två aldrig träffades hade de mycket gemensamt: båda förlorade sin mor i tidig barndom, både led av depressioner, och båda kämpade med religiösa tvivel. De hade också ansträngda förhållanden till sin far, och båda hade barn som dog en för tidig död. Klicka här för mer information om dessa två historiska giganter.

  Bild
 6. Whisky, det sista Darwin drack innan han dog

  Darwin dotter Henrietta Emma Darwin beskrev de sista ögonblicken i Darwins liv i sin bok Recollections of Darwin. Enligt henne "... gav de honom lite whisky, han svalde den, och efter tre teskedar återhämtade han medvetandet...". Strax efter det att Darwin vaknade till sjönk han dock tillbaks in i medvetslöshet och dog. Mer information om Darwins liv finns här.

  Bild
 7. Darwin som präst?

  Vid 16 års ålder började Darwin studera medicin vid universitetet i Edinburgh. Han fann dock den brutala kirurgin motbjudande och försummade snabbt sina studier. Misslyckandet med att bedriva medicinska studier irriterade hans far, som snabbt skickade honom till Christ’s College i Cambridge för att utbildas till präst. Den unge Darwin försummade snart sina studier igen och tillbringade mer tid ute på ängarna samlande skalbaggar.

  Bild
 8. Galen i skalbaggar

  Darwin var en hängiven skalbaggssamlare i sin ungdom. Enligt hans självbiografi "...gav få saker honom lika mycket nöje som att samla skalbaggar...". I ett annat avsnitt i självbiografin lyser hans starka intresse för skalbaggar igenom: "... Jag såg två ovanliga skalbaggar och fångade en i varje hand och sedan såg jag en tredje som var en ny sort, som jag absolut måste fånga, så att jag stoppade den jag höll i min högra hand i min mun. Plötsligt utsöndrade den en intensivt bitter vätska som brände min tunga så att jag var tvungen att spotta ut skalbaggen som försvann liksom den tredje."

  Bild
Besök End Ecocide Sweden - föreningen för att göra Ekocid till ett internationellt miljöbrott. Planetary Possibilities är ett ramverk för hållbar omställning av näringslivet. Bilder från Azote Library om ej annat anges.
English

Saker du inte visste om Charles Darwin